MGLC razpisuje dve delovni mesti

MGLC Ljubljana razpisuje dve delovni mesti Tiskar V in Muzejski informator VI.

Za delovno mesto Tiskar V je zahtevana V stopnja izobrazbe: srednje tehnično in drugo strokovno ter splošno izobraževanje. Zaposlitev je razpisana za nedoločen čas, zahtevano je najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju.

Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o delovnih izkušnjah in doseženi stopnji izobrazbe na elektronski naslov info@mglc-lj.si.

Več informacij o delovnem mestu tiskarja najdete tukaj.

Za delovno mesto Muzejski informator VI je zahtevana VI stopnja izobrazbe: višješolska izobrazba (prejšnja) ali višja strokovna izobrazba humanistika ali družboslovje. Zaposlitev je razpisana za nedoločen čas, zahtevano je 6 mesecev delovnih izkušenj na področju kulture.

Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o delovnih izkušnjah in doseženi stopnji izobrazbe na elektronski naslov info@mglc-lj.si.

Več informacij o delovnem mestu muzejskega informatorja najdete tukaj.