Mirovni inštitut je objavil razpis za delovno mesto metodologa_inje

Mirovni inštitut objavlja razpis za delovno mesto metodologa_inje. Predvideni začetek zaposlitve je 15. junij 2023 oz. po dogovoru s kandidatom_ko. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za polni delovni čas za obdobje enega leta, s poskusno dobo treh mesecev, in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Opis dela:

  • Razvoj teoretičnih modelov, metod in merskih instrumentov za raziskave, ki jih izvaja Mirovni inštitut;
  • priprava analiz raziskovalnih podatkov in poročil;
  • razvoj in pisanje projektnih prijav;
  • pisanje znanstveno raziskovalnih člankov in drugih vrst objav;
  • vizualizacija raziskovalnih podatkov;
  • online diseminacija raziskovalnih ugotovitev.

Pogoji za prijavo:

  • Najmanj zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija s področja statistike in/ali družboslovne metodologije in/ali računalništva in/ali informatike ALI
  • najmanj zaključen študijski program druge stopnje univerzitetnega študija drugih smeri, ob predpogoju, da ima kandidat_ka odlično znanje in kompetence na področju metodologije družboslovnega raziskovanja;
  • znanje slovenskega in angleškega jezika.

Več informacij o delovnem mestu ter o pogojih in načinu prijave najdete tukaj. Prijave sprejemajo do vključno 22. 5. 2023.

Vir: Mirovni inštitut