Mirovni inštitut razpisal delovno mesto asistenta_tko za področje prava

Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije je razpisal delovno mesto asistenta_tke za področje prava.  

Področje dela bo obsegalo naloge na dveh projektih, in sicer: 

  • TWSE – Sistemi odpovedi pravici do sojenja v EU in učinki na pravico do poštenega sojenja ter procesne pravice osumljenih/ obdolženih, kot jih zagotavljajo direktive. Več informacij o projektu lahko najdete tukaj 
  • NIEM – Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije. Več informacij o projektu lahko najdete tukaj 

Pravnik_ca bo izvajal_a projektne naloge v zvezi s temo projektov v sodelovanju s člani_cami projektnega tima in v skladu z navodili vodje in koordinatorjev projekta. 

Pogoji za prijavo:  

  • visokošolski program 1. bolonjske stopnje pravne smeri; 
  • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika; 
  • poznavanje okolja Microsoft Windows, Office in spleta. 

Kompetence, ki jih delo zahteva:  

  • dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti; 
  • sposobnost individualnega in skupinskega dela; 
  • odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, natančnost in samostojnost. 

Delovno mesto bo na voljo predvidoma v začetku oktobra 2020. Z izbranim kandidatom_tko bodo predvidoma sklenili pogodbo  o zaposlitvi za eno leto s poskusno dobo treh mesecev za polovični delovni čas. 

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom sprejemajo do 23. 9. 2020 na e-poštni naslov info@mirovni-institut.si. 

Več informacij lahko najdete tukaj