MKL objavlja prosto delovno mesto bibliotekar_ka

Mestna knjižnica Ljubljana objavlja prosto delovno mesto bibliotekarja_ke.

Od kandidata se pričakuje primerna izobrazba iz področja bibliotekarstva ali drugih področji z opravljenim študijskim programom za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, znanje slovenskega in enega tujega jezika in poznavanje programov Microsoft Office.

Delo zajema oblikovanje in vrednotenje knjižnične zbirke, izvajanje bibliopedagoških dejavnosti, urejanje gradiva, pripravo poročil in skrb za urejenost knjižničnega okolja. Delo je dvoizmensko, za polni delovnik in nedoločen čas.

Celoten razpis je na voljo tukaj.

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana