MKL razpisuje prosto delovno mesto knjižničar_ka

Mestna knjižnica Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto za knjižničarja_ko.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • Zahtevana izobrazba: srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba.
  • Znanja in sposobnosti: znanje slovenskega jezika, znanje enega tujega jezik, poznavanje računalniških programov Microsoft Office.
  • Dodatne zahteve: opravljen bibliotekarski izpit za knjižničarja. Delavec, ki se zaposli brez opravljenega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja ali po prestaviti na to delovno mesto sicer mu preneha delovno razmerje naslednji dan po preteku roka. Rok se lahko iz upravičenih razlogov podaljša največ enkrat za obdobje šestih mesecev.

Kandidati izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta v vlogi pisno potrdijo in po potrebi dokažejo na zahtevan način.

Zaposlitev je razpisana za nedoločen čas, rok prijave pa je 16. 11. 2021.

Več informacij o razpisanem delovnem mestu lahko najdete tukaj.

Vir: MKL