Mladi plus izvedli anketo o položaju mladih v Sloveniji

Slovenija je, ko gre za razširjenost prekarnih oblik dela med mladimi, v samem vrhu držav EU. In četudi mladi imajo zaposlitev, so žrtve slabih delovnih pogojev, različnih kršitev in nestalnih oblik dela, ki jim ne nudijo varnosti in stabilnosti.

Položaj mladih je slab, nedostopnost kakovostnih delovnih mest pa ne vpliva zgolj na njihov ekonomski status, temveč tudi na njihovo splošno pozicijo v družbi, na njihovo zdravje in na usklajevanje dela in prostega časa oziroma družinskega življenja.

Letos so na Sindikatu Mladi plus izvedli anketo o položaju mladih v Sloveniji, pri kateri je sodelovalo 375 posameznic in posameznikov iz vse države:

  • Pravi trenutek, da si ustvariš družino, je po mnenju večine mladih šele takrat, ko podpišejo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Toda zgolj 16 odstotkov mladih je odgovorilo, da so dejansko zaposleni za nedoločen čas.
  • Kar 77 odstotkov mladih je pripravljenih sprejeti delo, ki zahteva nižjo raven izobrazbe od njihove.
  • 66 odstotkov mladih se boji, da ne bo dobilo zaposlitve.
  • Kar 47 odstotkov mladih se je v zadnjem letu soočilo s pomanjkanjem denarnih sredstev. Zaradi finančne stiske se je kar 13 odstotkov mladih odpovedalo tudi nakupu hrane.
  • Kar 57 odstotkov mladih dela dlje, kot je zapisano v njihovi pogodbi o zaposlitvi.
  • 63 odstotkov mladih meni, da za opravljeno delo prejema prenizko plačilo.
  • 47 odstotkov mladih je mnenja, da jim njihova zaposlitev ne nudi nobene varnosti.
  • 68 odstotkov mladih si ne more privoščiti nakupa ali najema stanovanja.

Vzroke za opisan položaj mladih v Sloveniji vidijo tudi v trenutnem stanju na trga dela. Dostop do kakovostnih delovnih mest in dostojno delo je namreč predpogoj, da se mladi lahko osamosvojijo oziroma postanejo avtonomni, si ustvarijo lastno družino in zaživijo stabilno, spodobno življenje.

Več informacij najdete tukaj.