Mladinski center Zagorje ob Savi razpisuje prosto delovno mesto Mladinski delavec – informator

Delovno mesto Mladinski delavec – informator se razpisuje za polni delovni čas, delo bo izmenično ter bo potekalo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

S kandidatom bodo sklenili pogodbo za določen čas (9 mesecev), za obdobje od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018. Zahtevana strokovna izobrazba je srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba. 

Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge:

 • Vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo:
  Izvajanje informiranja in obveščanja mladih o programih centra, navezovanje stikov,  mladinskega uličnega dela in neformalnih družabnih aktivnosti za mlade.
 • Delovanje z mladimi v skupinah in timih:
  Izvajanje koordinacije mladih prostovoljcev (po telefonu, ustno, preko spleta, socialnih omrežij ipd.), koordinacijo mladinskih pobud, sestajanje s skupinami mladih, usmerjanje in motiviranje, vodenje interesne skupine.
 • Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi:
  Izvajanje podpore pri izvajanju mladinskih pobud, vključevanju mladih in njihovih idej v večje dogodke centra.
 • Omogočanje mladim pridobivanje kompetenc:
  Izvajanje mentorstva mladim, podporo pri ozaveščanju in beleženju pridobljenih kompetenc.
 • Izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih (izvajanje promocijskih aktivnosti na socialnih omrežij, izvajanje promocijskih akcij, načrtovanje in izvedba promocijskih planov skupaj z mladimi – za prikaz rezultatov dela mladih).
 • Informiranje o mednarodnih priložnostih za mlade (dogodki, predstavitve na šolah, zavodih za zaposlovanje, stojnicah, festivalih, osebno, priložnostno) in drugih programskih sklopih centra.
 • Administrativna dela povezanem z vodenje projektnih dokumentacij, evidenc in drugih nalog po navodilih nadrejenega.

Prijave sprejemajo do vključno 15. 2. 2018.

Več informacij o razpisanem delovnem mestu najdete tukaj.