Mladinski svet Slovenije išče mladinskega delegata pri OZN

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2020 nadaljujejo z delovanjem Instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj.

Prijavijo se lahko tisti, ki:

 • so mladi med 18 in 29 letom,
 • imajo državljanstvo Republike Slovenije.
 • imajo izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
 • dobro poznajo sistem Organizacije združenih narodov,
 • imajo dobro znanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija)
 • imajo komunikacijske veščine,
 • so samoiniciativni,
 • so seznanjeni z delom Mladinskega sveta Slovenije,
 • zelo dobro poznajo mladinske problematike v Sloveniji.

Kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, bodo morali Mladinskemu svetu Slovenije dostaviti tudi potrdilo o nekaznovanosti.

Prijavnice morate izpolniti v e-obliki (preko računalnika in ne ročno). Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite na enega od naslednjih načinov:

 • priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijave) s pripisom na kuverti “Mladinski delegat 2020”; ali
 • po e-pošti na naslov prijave@mss.si, s pripisom v zadevi sporočila “Mladinski delegat 2020”, pri čem prijava postane veljavna, ko dobite s tega e-naslova potrditveno sporočilo.

Prijavite se lahko najkasneje do 14. 2. 2020. 

Celoten razpis lahko najdeš tukaj.