Možnost prijave za pridobivanje delovnih izkušenj v drugi državi EU v okviru iniciative ALMA

V okviru projekta Izvajanje mreže EURES in iniciative ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) se bo do 31. 10. 2028 izvajali projekt Iniciativa ALMA. V času projekta bo 130 mladih vključenih v 6-mesečni mentorski program, ki vključuje 2-mesečno delovno-učno izkušnjo v tujini.

Gre za nadaljevanje Nacionalne sheme mobilnosti, ki so jo na Zavodu RS za zaposlovanje že izvajali znotraj projekta Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile – EURES v obdobju 2017-2022.

Ciljna skupina so mladi od 18 do 35 let, ki niso zaposleni in niso vključeni v formalni sistem izobraževanja ali usposabljanja (NEETs – “Not in Education, Employment, or Training”). Prednost pri udeležbi imajo dolgotrajno brezposelni ter tisti, ki potrebujejo podporo pri vključevanju na trg dela. V program se lahko prijavijo tudi kandidati, ki še niso v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Informativni dan bo v torek, 23. 4. 2024, ob 10.00 po spletu. Povezava je na voljo tukaj.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje