Mreža virov pomoči s področja duševnega zdravja v ljubljanski zdravstveni regiji

Namen Programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018-2028, je promocija duševnega blagostanja, preprečevanje duševnih motenj, varovanje človekovih pravic in celostna skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Cilj je vsem prebivalcem Slovenije zagotoviti pogoje za uresničevanje pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja, za razvoj in udejanjanje vseh potencialov v poklicnem, družbenem, zasebnem in družinskem življenju ter čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči.

Konec leta 2021 je na spletni strani programa v zavihku ”Kam po pomoč” zaživel seznam Mreža virov pomoči, kjer so na enem mestu zbrane uradno registrirane zdravstvene in socialne storitve, ki so v slovenskem prostoru na voljo uporabnikom brez plačila. Seznam vključuje storitve preventive in krepitve duševnega zdravja kot tudi nudenje različnih oblik pomoči ljudem v duševnih stiskah.

Seznam je na voljo tukaj.

Vir: NIJZ