MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2017, saj se zavedajo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti.

Z razpisom želijo:

 • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
 • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
 • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
 • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.

Prijavite se lahko vsi, ki:

 • ste v letu 2017 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
 • ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
 • ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

Kolegij MSS bo oblikoval komisijo, ki bo preučila prispele prijave ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Avtorici oz. avtorju bodo podelili:

 • za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.
 • za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto.

Kolegij MSS si ob tem pridržuje pravico, da:

 • iz izbora izloči dela, ki po presoji Kolegija ne ustrezajo razpisnim pogojem;
 • nagrade ne podeli in da
 • podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.

Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Odločitev Kolegija je dokončna.

Prejemnike nagrad bodo predvidoma razglasili na svečani prireditvi Aprila 2018.

Vsa prijavljena dela želijo objaviti na spletni strani v MSS-jevi spletni knjižnici, in sicer z namenom, da bodo bolj dostopna in uporabna za ciljno javnost. Ob tem bodo dosledno spoštovali avtorske pravice prijaviteljev.

Rok za prijavo je podaljšan do 23. 2. 2018.

Več informacij najdete tukaj.

Celoten razpis najdete tukaj.