Na ZPM Ljubljana Moste-Polje iščejo okrepitve

Na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje zaposlijo koordinatorja_ko Večgeneracijskega centra Skupna točka v Ljubljani (Moste, Zaloška 54).

Večgeneracijski center Skupna točka deluje od leta 2017 in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe za prebivalce lokalnega okolja.

Delovne obveznosti so:

  • Priprava in vodenje programa aktivnosti
  • Vodenje evidenc udeležencev
  • Skrb za oblikovanje in ohranjanje baze uporabnikov
  • Poročanje o aktivnostih in udeležbi
  • Iskanje in koordinacija prostovoljcev in študentov, ki pomagajo pri izvedbi programa
  • Mentorstvo študentom in prostovoljcem
  • Sodelovanje z lokalnimi institucijami in organizacijami (vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi, domovi starejših občanov…)
  • Komunikacija z zunanjimi izvajalci aktivnosti
  • Objave na socialnih omrežjih VGC Skupna točka

Iščejo osebo, ki jo veseli delo z ljudmi in ima željo po ustvarjanju podpornih vsebin za ranljive skupine prebivalcev. Od prijavljenih se zahteva izobrazba s pedagoškega področja ali področja socialnega varstva, zaželene so izkušnje s področja delovanja dnevnih centrov (štejejo tudi izkušnje prostovoljskega in študentskega dela) ter strokovni izpit iz socialnega varstva, ni pa nujen.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Zveza prijateljev mladine Slovenije