Nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) letos ponovno razpisujejo MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2018.

Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2018:

1) magistrirali (kategorija 1) ali

2) diplomirali (kategorija 2),

ter ste v svojem delu obravnavali tematiko povezano z mladimi. 

V obeh kategorijah bodo podelili finančno nagrado.

Z razpisom želijo:

  • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami podajajo relevantna mnenja, spoznanja in zaključke s področja mladine;
  • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
  • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo o mladini in tako okrepiti svojo teoretično bazo;
  • v dogovoru z avtorji objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del s področja mladih pri njihovem udejstvovanju.

Prijave sprejemajo do 22. februarja.

Prijavnico in razpisno besedilo najdete tukaj.