Nagradi za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja delovanja nevladnih organizacij

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa razpisuje nagradi v višini 250 € bruto za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij za leto 2017.

Prijavite se lahko vse/-i študentke/-je Univerze na Primorskem (ne glede na stalno prebivališče) in študentke/-je drugih univerz v Sloveniji, s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki ste v letu 2017:

  • magistrirale/-i po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomirale/-i po starem sistemu ali
  • diplomirale/-i po bolonjskem sistemu ter ste v svojem delu obravnavale/-i tematiko, povezano z delovanjem nevladnih organizacij.

Ključni kriteriji za izbor najboljših del bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela.

Štiričlanska komisija bo med prejetimi prijavami podelila denarni nagradi:

  • za najboljše magistrsko delo (2. bolonjska stopnja) ali diplomsko delo po starem sistemu 250 € bruto,
  • za najboljše diplomsko delo (1. bolonjska stopnja) 250 € bruto.

Izpolnjen prijavni obrazec (podpisan in skeniran) in e-verzijo diplomskega oz. magistrskega dela pošljite po e-pošti na INFO@STICISCE-ISKRA.SI, ali prinesite osebno na sedež Stičišča ISKRA (Gregorčičeva 6, Koper).

Rok za oddajo prijav je najkasneje do ponedeljka, 27. novembra 2017 (12.00).

Več informacij najdete tukaj.