Natečaj “Uredimo okolico UL FGG” za študente UL FGG, UL FA, UL BF in UL FE

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL razpisuještudentski natečaj z naslovom “Uredimo okolico UL FGG!”

Predmet natečaja je celostna zasnova in oblikovanje okolice stavb UL FGG na Jamovi in Groharjevi cesti.

Z natečajem želijo študente spodbuditi k razmišljanju o tem, kako bi uredili okolico stavb UL FGG na Jamovi in Groharjevi cesti, da bi omogočili parkiranje večjega števila koles, ureditev polnilnega mesta za električna kolesa in avtomobile ob hkratni ohranitvi obstoječih zelenih površin.

Rok za zadnjo prijavo in dvig natečajnega gradiva: 25. 2. 2019 do 13.00 osebno pri ge. Konstanci Soss (Jamova cesta 2, Ljubljana, prvo nadstropje, soba 111) ali na elektronski naslov: konstanca.soss@fgg.uni-lj.si.

Več informacij najdete tukaj.