Natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor

Andragoški center Slovenije je objavil idejni natečaj za izbor inovativnih arhitekturnih in oblikovalskih rešitev za umestitev elementov branja v javni prostor.

Predmet javnega natečaja je izbor najboljše idejne zasnove arhitekturnih in/ali oblikovalskih elementov za promocijo in spodbujanje branja v zunanjem ali notranjem javnem prostoru. Ti elementi naj najširšo populacijo spodbujajo k odkrivanju branja kot vsakdanje prakse, ki človeka bogati, zvišuje kakovost njegovega življenja in ga ustvarjalno povezuje z drugimi ljudmi.

Z natečajem ne želijo le širiti kulture branja, temveč tudi nagovoriti širšo strokovno javnost ter javni in zasebni sektor, ki se primarno ne ukvarjajo z vprašanji bralne pismenosti, da izbrane arhitekturne in/ali oblikovalske elemente, umeščajo v svoje dejavnosti in prostore ter tako pomagajo širiti zavedanje o pomenu branja za vse ne glede na starost, izobrazbo, socialno okolje.

Več o razpisu je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS