Razpis za pridobitev neprofitnih stanovanj za mlade

Javni stanovanjski sklad MOL bo v soboto, 30. septembra 2017, objavil prvi javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29. leta starosti.

Razpisanih bo približno 30 stanovanj, in sicer za določen čas 10 let ter z neprofitno najemnino. Poleg starosti (prosilci na dan 31. 12. 2017 še ne bodo stari 30 let), je med pogoji razpisa tudi stalno prebivališče v MOL in 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL. Prosilci bodo morali izkazati minimalni mesečni dohodek v višini 76 % minimalne neto plače. Pri tem bodo kot dohodki upoštevani tudi prihodki iz študentskega dela in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev.

Stanovanja bodo namenjena trem skupinam:

  • za mlade posameznike
  • za mlade pare
  • za mlade družine

V kolikor bo na razpisu sodelovalo več prosilcev, kot je razpisanih stanovanj, bo o prosilcih, ki jim bo dodeljeno stanovanje, odločal javni žreb.

Razpis bo dostopen tukaj in tukaj.