Vlada razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji dne 18. 10. 2020, na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v ponedeljek, 19. 10. 2020 in velja 30 dni.

Več informacij lahko najdeš tukaj.

V ponedeljek, 19. 10. 2020, je Vlada izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 se:

  • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
  • začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,
  • omeji gibanje ljudi med 21.00 in 6.00.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 omeji gibanje ljudi med 21.00 in 6.00, razen za primere, ko gre za:

  • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
  • prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog,
  • dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Več informacij lahko najdeš tukaj.