Ob zaključku projekta Združimo se! nastal priročnik v petih zvezkih

Ob zaključku projekta Združimo se!, ki ga je izvajala Pekarna magdalenske mreže, je nastal priročnik v petih zvezkih, s pomočjo katerih se lahko mladi seznanite z delavskimi pravicami, participatorno ekonomijo in zadružništvom.

Prvi zvezek je nastal ob koncu projekta in združuje krajše tekste in povzema namene projekta, prevod in povzetek Globalne študije zadružnega podjetništva mladih, opisuje trenutno stanje zadružništva med mladimi v Sloveniji, razdeljuje, kaj lahko koncept participatorne ekonomije doprinese zadružništvu in kako fab lab-i opolnomočijo skupnosti ter intervju o zadružnem gibanju kot gibanju družbene transformacije z Brunom Roelantsom, generalnim direktorjem Mednarodne zadružne zveze (ICA). 

Drugi, tretji in četrti zvezek predstavljajo modeli neformalnega izobraževanja mladih, ki so nastali konec leta 2016 in bili osnova za usposabljanja. Glede na neposredne izkušnje dela z mladimi so jih avtorice/-ji sproti prilagajale/-i in pripravile/-i za končno objavo. Modeli neformalnega izobraževanja mladih so tako objavljeni z navodili za izvajanje in vajami, kot so se le-ti izvajali skozi obdobje dveh let.

Pregled stanja prekarnosti mladih v Sloveniji je prav tako nastal leta 2016 in ga objavljajo kot peti zvezek.

Priročnike najdete tukaj