Objavljen je razpis za Evropske mladinske nagrade Karla Velikega za leto 2019

Od leta 2008 Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna vsako leto vabita mlade iz vseh držav članic EU, naj predložijo projekte, ki jih vodijo mladi za mlade in ki kažejo na dejavno udeležbo v razvoju Evrope.

Projekte za Evropsko mladinsko nagrado Karla Velikega lahko predložijo mladi med 16. in 30. letom iz katerekoli države članice EU. Projekti se lahko predložijo posamezno ali v skupini. Projekti naj bi spodbujali evropsko in mednarodno razumevanje, krepili občutek skupne evropske identitete in povezanosti, bili zgled mladim v Evropi in opozarjali na praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

Nagrada za najboljši projekt znaša 7500 EUR, druga nagrada 5000 EUR, tretja pa 2500 EUR. Kot del nagrade bodo trije evropski nagrajenci povabljeni na obisk Evropskega parlamenta v Bruslju ali v Strasbourgu.

Več informacij o nagradi, pravilih tekmovanja in prijavi najdete tukaj.

Rok za prijavo se izteče 28. januarja 2019.