Ocenjevanje dejavnosti in storitev v Info centru Škuc

Info center Škuc, koordinator Ljubljanske mreže info točk, se na vas mlade obračamo s prošnjo, da se pridružite fokusni skupini in nam pomagate oceniti naše delo.

Info center Škuc že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter jim pomagajo pri uresničevanju njihovih interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu, kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, zdravju, lokalnih ustanovah in službah za mlade ter evropske informacije.

Od vas si želimo povratno informacijo o naših vsebinah, dostopnosti, koristnosti in relevantnosti, pa tudi povratne informacije samega prostora in odpiralnega časa. Ker ste ravno vi naša ciljna publika in vam želimo ponuditi največ kar lahko, potrebujemo vaše kritike, pohvale in predloge.

Fokusna skupina bo potekala v dopoldanskem oz. popoldanskem času v prostorih Info centra Škuc. Vodile jo bodo mladinske informatorke. Fokusna skupina bo potekala v obliki pogovora. Vaša povratna informacija nam bo pomagala, da v prihodnje nadaljujemo ali pa popravimo naše delovanje na način, ki bo za vas najbolj primeren.

Na fokusno skupino ste poleg mladih vabljeni_e tudi mladinske_i delavke_ci do 30. leta starosti.

Po fokusni skupini bo poskrbljeno za pogostitev.

Prijave sprejemamo z izpolnjenim Doodle obrazcom. Točen termin sporočimo 7. 3. 2024.

Doodle obrazec je na voljo tukaj.

Vir: Info center ŠKUC