Oddaj vlogo za nastanitev v objektu Skupnost za mlade – Gerbičeva

Skupnost za mlade – Gerbičeva je pilotni projekt, ki je nastal z idejo in ciljem povečanja osamosvojitve mladih med 18. in 29. letom starosti po zaključku šolanja, ki se prvič soočajo z reševanjem stanovanjskega problema.

Velikost bivalnih enot se giblje med 16.46 m2 in 34.59 m2 ter so primerne za eno, dve ali tri osebe. Bivalne enote bodo opremljene z mini kuhinjo, kopalnico, omarami, posteljami, mizami in stoli odvisno od tipa bivalne enote. Poleg bivalnih enot so v objektu za souporabo namenjeni tudi skupni prostori, ki bodo ravno tako opremljeni in urejeni za nove stanovalce.

Trenutno so vse enote za eno osebo že oddane, z izjemo bivalnih enot, ki so namenjene gibalno oviranim osebam. Na voljo so še enote za dve ali tri osebe.

Prednost pri izboru najemnikov imajo ranljive mlade osebe, mlade osebe, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, ostale mlade osebe. Sklad bo bivalne enote oz. postelje oddajal sproti prosilcem do oddaje vseh bivalnih enot oz. postelj po pogojih iz razpisa, posebnem protokolu izbora najemnikov s pomočjo posebnega računalniškega programa in so predstavljeni na spletni strani Sklada.

Izbor bo potekal od 16. 8. 2021 do vključno 6. 9. 2021, naslednji izbor najemnikov bo 16. 9. 2021.

Za več informacij se lahko obrnete na naslov ssrsinfo@ssrs.si. Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: Stanovanjski sklad Republike Slovenije