Oddaja Mladinski informator “Mladinsko informiranje”

Informiranje mladih oz. mladinsko informiranje je pravica mladih do pridobivanja informacij. Mladinski informatorji imajo poglavitno vlogo pri predajanju in tolmačenju informacij mladim, pri čemer je izjemno pomembno, da informacije prilagodijo posamezniku in njegovim potrebam. Mladi namreč zaradi prenasičenosti z informacijami pogosto težko prepoznajo tiste, ki so zanesljive in točne.

Informiranje mladim omogoča lažje odločanje in doseganje želenih ciljev, izboljšuje kvaliteto življenja mladih, spodbuja njihovo mobilnost, avtonomnost in družbeno vključenost. Pomembno je, da je na voljo čim večji možni izbor informacij, tako da lahko uporabnik sam izbere najustreznejšo in se odloči, kako jo bo uporabil glede na njegovo specifično situacijo.

Oddajo lahko poslušate tukaj.