Odprt je razpis za bivalno rezidenco za mlade v rezidenčnem in ustvarjalnem centru MGLC Švicarija

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center objavlja Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicariji v najem.

Rezidenca je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti.

Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v najem atelje za obdobje dveh let in s tem omogočiti optimalne pogoje za ustvarjanje. Z izbranim prijaviteljem ali prijaviteljico bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence brez plačevanja najemnine, vendar z obveznostjo rednega plačevanja stroškov vzdrževanja, upravljanja in drugih stroškov, ki bi nastali med trajanjem uporabe.

Na razpis se lahko javijo mladi, ki izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju sodobnih vizualnih umetnosti v zadnjih treh letih (2019–2021); predstavijo izviren, relevanten in izvedljiv program dela za čas dvoletnega bivanja; imajo stalno ali začasno prebivališče prijavitelja v Republiki Sloveniji (najmanj od 1. 1. 2019); so stari do 35 let; niso najemniki stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastniki stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

Rok za prijavo je 20. november 2021.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: MGLC