Opravljanje prostovoljnega dela kot pomemben vir pomoči in lajšanja stisk tudi v času epidemije

O pomembnosti prostovoljstva za prejemnike prostovoljske pomoči in skupnost se je v času epidemije že veliko govorilo. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje z naslovom Ocena potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije Covida pa prinaša pomembne ugotovitve tudi o tem, da vključevanje v prostovoljske aktivnosti za posameznika predstavlja pozitiven vir pomoči in način spoprijemanja z zaznano stisko.

11 % udeležencev je kot vir pomoči, ki ga že uporabljajo za lajšanje stisk, navedlo prostovoljno delo. Opravljanje prostovoljnega dela pa so kot vir psihosocialne podpore, ki si ga še želijo in za katerega menijo, da bi jim pomagalo pri soočanju s stiskami, navedlo še 6 % vseh udeležencev. 

Raziskava je pokazala, da so udeleženci precej pripravljeni pomagati drugim v lokalni skupnosti. Najpogosteje so navajali, da lahko v lokalni skupnosti pomagajo z nakupom hrane in potrebščin (npr. bolnim, starejšim, osebam v karanteni), s pogovorom po telefonu z osebami, ki živijo same, in s podporo pri učenju učencem/dijakom.

Podrobno analizo raziskave si lahko preberete tukaj

Vir: prostovoljstvo.org