Osrednji dogodek slovenskih razvojnih dni: enakost spolov

Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter platforma Sloga vabijo na osrednji dogodek Slovenskih razvojnih dni, ki bo 8. marca 2019 med 9.00 in 14.00 v prostorih Pošte Slovenije v Ljubljani.

Dogodek se bo osredotočal na enakost spolov. Na dveh okroglih mizah bodo odgovorili na vprašanja, kako v Sloveniji in na globalni ravni naslavljamo različne vidike enakosti žensk in moških ter na vprašanja o pomenu preprečevanja in odprave spolnega nasilja in nasilja zaradi spola v humanitarnih razmerah, katerih žrtve so predvsem (vendar ne samo) ženske in deklice.

V razpravah bodo sodelovali predstavniki in predstavnice različnih vladnih resorjev, lokalne skupnosti in civilne družbe, ki deluje v Sloveniji in v svetu, ter Evropske komisije. Predstavljene bodo tudi Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov.

Vabilo in program bo objavljen v kratkem tukaj.