Otvoritev razstav Nature + Culture = Future in Artopolis: Sodobna neskladja

V sklopu festivala Dobimo se pred Škucem bodo v Galeriji Škuc potekali dve otvoritvi razstav mladih umetnikov.

Nature + Culture = Future je razstava oddelka za tekstilstvo iz Naravoslovno tehnične fakultete. Namen projekta je vzpodbuditi razmislek o spoštovanju in o odgovornosti do narave ter razvijanju enakovrednega medsebojnega odnosa, ki temelji na trajnostnih principih ter upošteva sodobne oblikovalske pristope, kjer se znanost in tehnologija povezujeta z oblikovanjem in umetnostjo, z namenom vzpostavitve procesov prihodnosti. Otvoritev bo 22. 7. 2022 ob 19.00.

Razstava Sodobna neskladja je vpogled v aktualno produkcijo mlajših slovenskih umetnic in umetnikov. Izbrana dela raziskujejo jukstapozicijo sodobne figuralike in simbolizma v obdobju splošne semantične prenasičenosti, poljudnega popularnega nihilizma in neskončnega iskanja novih objektov transferja. Razstava se bo prav tako odprla 22. 7. 2022 ob 20.00.

Več informacij je na voljo tukaj, celoten program festivala je na voljo tukaj.

Vir: Društvo ŠKUC