Pedagoški inštitut vabi študente/-ke k sodelovanju v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII

Pedagoški inštitut študentke in študente višješolskih in visokošolskih študijskih programov v Sloveniji vabi k sodelovanju v raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/-k v Evropi.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/-k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut.

Študente/-ke sprašujejo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju.

Več informacij z anketo najdete tukaj.

Anketa bo na voljo do 15. junija 2019.