Peticija: Za sprejetje ukrepov, ki bodo zmanjšali prekarnost

Iniciativa Skozi oči prekariata s peticijo poziva vlado, da naredi konkretne korake za zmanjšanje in odpravo prekarnosti. Pomembno je, da se pri tem upošteva zaveze podane v koalicijskem sporazumu in da politična agenda vključuje:

  • pripravo nacionalne strategije in politike za odpravo prekarnosti,
  • pripravo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za odpravo prekarnosti,
  • realizacijo koalicijske zaveze za zmanjšanje in odpravo prekarnosti s poudarkom na vzpostavitvi vladnega telesa za zmanjšanje in odpravo prekariata.

Peticijo lahko podpišete tukaj.