PiNA razpisuje delovno mesto – Vodja projektov

PiNA potrebuje okrepitve pri snovanju, načrtovanju in izvedbi večjih projektov.

Medse vabijo izkušeno osebo, ki ji je delo na projektih v veselje in ima dokazljive izkušnje s področnim načrtovanjem, pripravo projektnih prijav na nacionalne in mednarodne razpise (kot so EACEA, Interreg in podobni) ter z implementacijo večjih projektov.

Delo bo obsegalo:

  • pripravo in implementacijo večjih projektov,
  • pripravo projektnih prijav,
  • pripravo razpisne dokumentacije, vodenje, koordinacijo in administracijo projektov,
  • komunikacijo s partnerji v okviru projektov,
  • odrejanje nalog, nalaganje navodil in razporejanje podporne službe, vodje projektov in projektnih sodelavcev,
  • likvidacijo računov in nakazil v sklopu projektov za izvedbo katerih boste zadolženi,
  • nadzor nad porabo sredstev v sklopu projektov za izvedbo katerih boste zadolženi ter
  • udeležbo na srečanjih in sestankih v Sloveniji in tujini.

Pogodbo o zaposlitvi bodo sklenili za določen čas, 1 leto, s poskusno dobo treh mesecev in z možnostjo podaljšanja.

Zaposlitev predvideva 40-urni delavnik oz. polni delovni čas, delo pa bo potekalo v dopoldanskem času na sedežu PiNE v Kopru.

Več informacij o delovnem mestu ter prijavi najdete tukaj.

Vir: PiNA