Plačano pripravništvo v European Railway Agency

Pripravništvo je namenjeno mladim univerzitetnim diplomantom in odraslim, ki so pred kratkim pridobili univerzitetno diplomo in so na začetku nove profesionalne kariere. 

Kandidati morajo ustrezati naslednjim kriterijem: 

  • državljanstvo ene od držav članic Evropske unije, države kandidatke ali države Evropskega gospodarskega prostora;
  • univerzitetna diploma (najmanj triletni študij)
  • zelo dobro znanje angleškega jezika
  • zelo dobro znanje drugega jezika (uradnega EU jezika)

Prednost pri iziri bodo imeli kandidati, ki še nikoli niso opravljali pripravništva ali dela v evropskih inštitucijah.

Pripravniki bodo prejeli mesečno plačilo v višini 1200 EUR, poleg tega pa jim pripradajo tudi povrnjeni potni stroški, plačan dopust in brezplačna udeležba na izobraževanjih za zaposlene.  

Rok za prijavo je 7. 1. 2018.

Več informacij najdete tukaj.