Platforma European Youth Ideas

Evropski parlament je k kontekstu Evropskega mladinskega dogodka (EYE 2018) vzpostavil spletno platform European Youth Ideas.

Mladi lahko na platformi predlagajo ideje za pet osrednjih tem:

  • gradimo močnejšo Evropo, 
  • življenje v turbulentnih časih,
  • ohranjanje našega planeta, 
  • volitve v Evropski parlament 2019: kako povečati udeležbo mladih?,
  • poziv k enakopravnosti. 

Najbolj razvite in najbolj priljubljene ideje bodo izbrane za otvoritev razprav in aktivnosti na Evropskem mladinskem dogodku in vključene v poročilo dogodka, ki bo posredovan vsem evropskim poslancem.

Platforma je dostopna tukaj.