Ponovitev razpisa za 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III in Področni svetovalec II za področje psihosocialnega svetovanja

Mladi Zmaji razpisujejo 2 delovni mesti: Višji svetovalec področja III – Področje psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas s polnim delovnim časom) in Področni svetovalec II – Področje psihosocialnega svetovanja (določen čas 1 leta s polnim delovnim časom).

Iščejo dve strokovni, organizirani, dinamični in energični osebi, ki bosta pomagali uresničevati vizijo in nadaljevati razvoj programa psihosocialne podpore, ki so jo pričeli pisati leta 2019. Ponujajo redno zaposlitev in dinamično delo. Želijo si osebi, ki bosta prevzeli področje s predanostjo in nadaljevali že vzpostavljen program v smeri razvoja novih storitev in novih povezovanj, v dobro mladih v Mestni občini Ljubljana. Pri Mladih zmajih največ pomenijo odnosi, zaupanje, spoštovanje, pripadnost in medsebojna podpora. Od novih sodelavcev pričakujejo pripravljenost za timsko delo, pozitivno naravnanost, samoiniciativnost, ambicioznost, inovativnost, zanesljivost, fleksibilnost in ustvarjalno reševanje problemov.

Poudarki dela na delovnem mestu Višji svetovalec področja III, M/Ž, (nedoločen čas):

 • razvoj področja psihosocialnega svetovanja;
 • podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo z mladimi;
 • organizacija in izvedba izobraževanj ter oblikovanje sistema certificiranega izobraževanja za mladinske delavce Mreže mladinskih centrov Ljubljana;
 • individualno psihosocialno svetovanje za mlade;
 • organizacija letne konference o duševnem zdravju mladih;
 • iskanje in priprava razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja.

Poudarki dela na delovnem mestu Področni svetovalec II, M/Ž, (določen čas 1 leta):

 • širitev mreže sodelovanja med organizacijami (mladinske, nevladne, CSD-ji, zdravstvo, policija, šolstvo) in vzpostavljanje sodelovanja z zunanjimi organizacijami in strokovnjaki;
 • podpora mladinskim delavcem javnega zavoda Mladi zmaji in Mreže MC Ljubljana za delo z mladimi;
 • individualno psihosocialno svetovanje za mlade;
 • podpora pri pripravi razpisov za okrepitev področja psihosocialnega svetovanja;
 • pomoč pri organizaciji letne konference o duševnem zdravju mladih.

Več informacij o delovnih mestih je na voljo tukaj.

Vir: Javni zavod Mladi zmaji