Posnetek letošnje Nacionalne konference o prekarnih oblikah dela

Zadnji teden novembra je, v organizaciji Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, potekala osma nacionalna konferenca o prekarnih oblikah dela, stanju na trgu dela, na kateri so sodelovali področni strokovnjaki ter prekarci in prekarke same.

Letošnji poudarki konference so bili na aktualnih uspešnih sindikalnih akcijah, negotovosti v jezikoslovju in filmski industriji, prekarni situaciji samozaposlenih staršev ter na opismenjevanju za organiziranje delavcev.

Posnetek konference je dostopen tukaj.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo