Postani del Aksiomine ekipe!

Zavod Aksioma išče sodelavca/ko za prijavo na razpise (fundraiser). Mesto je razpisano za polni delovni čas za obdobje najmanj 15 mesecev. Delo se prične takoj oz. najkasneje 1. 10. 2018.

Opis delovnega mesta:

  • iskanje novih virov financiranja,
  • vodenje prijav na razpise, pisanje prijav v slovenščini in angleščini, priprava delnih in končnih poročil ter izvedba evalvacij,
  • delo s partnerji in udeleženci projektov,
  • obveščanje javnosti (dobro poznavanje družbenih omrežij).

Kandidat mora imeti pridobljeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) ali najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju fundraisinga (prijave na razpise), aktivno obvladti slovenski in angleški jezik (govorno in pisno), delo z računalnikom in mora imeti poseben interes za delo na področju kulture in umetnosti.

Prijava mora obvezno vsebovati:

  • krajši življenjepis,
  • opis delovnih izkušenj, znanj in veščin,
  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi ali dokazilo o delovnih izkušnjah v nevladnem sektorju ali na področju fundraisinga (prijave na razpise),
  • motivacijsko pismo.

Kandidati naj prijavo pošljejo na elektronski naslov: marcela@aksioma.org do 10. septembra 2018.

Več najdete tukaj.