Postani prostovoljec_ka v Info centru ŠKUC!

Te zanima delo z mladimi in za mlade? Imaš veliko idej in ne veš kako bi jih uresničil_a? Si želiš pridobiti izkušnje na področju organiziranja in izvedbe mladinskih, izobraževalnih, kulturnih dogodkov?

Pridruži se Info centru ŠKUC! Vabimo vse mlade, ki bi vas zanimalo prostovoljno delo na področju mladinskega dela, informiranja ter dela na terenu.

INFO CENTER ŠKUC že od leta 1998 skrbi za informiranje mladih ter mladinskih organizacij in organizacij za mlade v Ljubljani. Kot koordinator Ljubljanske mreže info točk– L’MIT zbira, ureja, objavlja in brezplačno posreduje raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade ter vam pomagajo pri uresničevanju vaših interesov, doseganju želenih ciljev in osamosvajanju.

Poleg tega z raznolikim izobraževalno-ustvarjalnim programom preko delavnic, dogodkov in predavanj redno izvajamo brezplačne aktivnosti, vsem mladim nudimo prostor za pridobivanje novih znanj in veščin ter spodbujamo h kreativnemu preživljanju prostega časa.

Prostovoljci boste sodelovali pri:

  • delo na projektu L’MIT: zbiranju, obdelavi in objavi informacij za mlade in mladinske organizacije na spletni strani L’MIT, pripravi tedenskega e-namiga za mlade in mladinske organizacije, promociji mreže na terenu, promociji na družabnih omrežjih;
  • pri pripravi in izvedbi ustvarjalnih delavnic;
  • organizaciji različnih lokalnih, regionalnih in evropskih mladinskih projektov;
  • prodaji promocijskega materiala Društva ŠKUC.

Pri določitvi vsebine in obsega prostovoljskih aktivnosti za posameznega kandidata bomo upoštevali predvsem njegove interese in želje. Naš namen je, da mladi pridobite prijetno prostovoljsko izkušnjo, spoznate delovanje društva, pomagate pri izvajanju programa ter imate priložnost, da izvedete tudi svojo idejo v okviru programa.

Prostovoljcu_ki nudimo:

  • delo v okviru projektov društva ŠKUC,
  • podporo mentorja,
  • možnost izobraževanja na področju mladinskega dela,
  • možnost za razvijanje svojih projektov,
  • sproščeno delovno okolje.

Delo bo večinoma potekalo v prostorih Info centra ŠKUC na Starem trgu 21 in na terenu. Iščemo kandidate, ki so se naši ekipi pripravljeni pridružiti za najmanj 3 mesece.

ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij neprofitnega značaja kulturno umetniške produkcije v Sloveniji. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, na področju varovanja zdravja in status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

ŠKUC je članica mreže Prostovoljskih organizacij pri Slovenski filantropiji in je vpisana v register Prostovoljskih organizacij po Zakonu o prostovoljstvu.

Za prijavo pošljite kratek življenjepis in motivacijsko pismo (na kratko, zakaj si želite postati del naše ekipe) na info.skuc@lmit.org.