Posvet: Kje si, Ministrstvo za duševno zdravje?

Mladinski svet Slovenije in Zavod Škatlica v Kopru organizirata posvet mladih z naslovom “Kje si, Ministrstvo za duševno zdravje?”.

Z dogodkom želijo okrepiti in spodbuditi diskusijo na temo vzpostavljanja ustreznih sistemskih sprememb na področju duševnega zdravja, kot jih vidijo mladi. Opozoriti želijo na zaskrbljujoče stanje na področju preventivne dejavnosti glede krepitve duševnega zdravja in zagotavljanja ustrezne in kvalitetne pomoči za mlade v duševnih stiskah.

Na posvetu se bo oblikovalo predloge, kako bi izgledalo Ministrstvo za duševno zdravje in kaj bi bile njegove zadolžitve in aktivnosti. Na odločevalce in medije se bo naslovilo akcijske načrte s konkretnimi predlogi za reševanje sistemskih težav na področju duševnega zdravja mladih. 

Več informacij in prijava so na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije