Povabilo k oddaji predlogov za Vurnikovo študentsko nagrado za leto 2024

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta ali študentko arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam in študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Študenti_ke pripravijo osebno mapo formata A4 z največ 50. stranmi in ne več kot 15 projektov. Predstavitev vsakega projekta mora zajemati naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku. V osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga.

Poleg mape kandidati_ke pripravijo še esej, ki naj obsega 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Revija Outsider