Povabilo k sodelovanju na natečaju za zunanjo grafično podobo novega bibiliobusa

Mestna knjižnica Ljubljana vas vabi k sodelovanju na natečaju za zunanjo grafično podobo bibliobusa Mestne knjižnice Ljubljana (Potujoča knjižnica MKL). Predmet natečaja je predlog zunanje grafične podobe in idejne rešitve poslikave celotnega bibliobusa.

Pogoji za sodelovanje:

  • predložitev idejne grafične podobe bibliobusa, ki bo omogočala poslikavo avtobusa okvirne velikosti dolžine 12 m, širine 2,5 m in višine 3,5 m;
  • ponudnik mora predložiti kratko utemeljitev izbora motiva;
  • izbrani ponudnik se zavezuje idejni predlog zunanje grafične podobe bibliobusa dokončati v sodelovanju z naročnikom;
  • strinjanje ponudnika, da nagrado v vrednosti 2.000,00 EUR prejme le izbrani ponudnik;
  • ponudnik jamči, da je avtor (ali imetnik vseh pravic, ki dovoljujejo prenos pravic na Mestno knjižnico Ljubljana) grafične podobe, ki jo je oz. bo posredoval Mestni knjižnici Ljubljana;
  • izbrani ponudnik se strinja, da bo s knjižnico sklenil pogodbo, v kateri bo uredil razmerje in dovolil uporabo dela Mestni knjižnici Ljubljana.

Ponudbo  lahko pošljete do 01.12.2021 na naslov razpisi@mklj.si

Več informacij o natečaju najdete tukaj.

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana