Povabilo k soustvarjanju programa Mladih zmajev v letu 2019

Mladi zmaji vse zainteresirane vabijo k soustvarjanju za oblikovanje in izvedbo programa javnega zavoda v letu 2019. 

Javni zavod želi mladim iz območja Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL) zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Zagotoviti želi program, aktivnosti in dodatne priložnosti za aktivno participacijo mladih, ob tem pa vabi vse tiste, ki lahko k uresničitvi namena prispevajo, da k realizaciji tega pristopijo v okviru tega povabila k sodelovanju. Cilj programa javnega zavoda je mladim obiskovalcem Četrtnih mladinskih centrov v MOL in na drugih lokacijah MOL ponuditi možnost kakovostnega in varnega preživljanja prostega časa s spodbujanjem vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva ter krepitve lastnosti, ki mlade spremljajo na poti oziroma po poti samostojnosti in neodvisnosti.

Upravičeni prijavitelji 

Na povabilo k sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi zmaji v letu 2019 se lahko prijavijo pravne osebe, razen pravne osebe javnega prava (npr. javni zavod, javni sklad, javno podjetje), in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki jo bodo v okviru sodelovanja pri programu javnega zavoda izvajale na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju pri programu.

Vsebina programa prijavitelja mora za javni zavod predstavljati doprinos oziroma dodano vrednost sicer pripravljenega in objavljenega programa javnega zavoda na njegovi spletni strani. Javni zavod ima možnost prijavitelju predlagati, da osnovni program prilagodi oziroma dopolni z vsebinami, ki predstavljajo doprinos oziroma dodano vrednost, pri čemer pa se vrednost projekta ne sme zvišati, lahko pa se zniža. Pri tem se prijavljeni program ne sme prestaviti iz enega v drugi sklop.

Prijavljeni programi prijavitelja naj se nanašajo na spodnja vsebinska področja:

 • film in/ali fotografija,
 • gledališče in/ali cirkuška delavnica,
 • striparska in/ali grafitarska delavnica,
 • oblikovanje in vizualne komunikacije,
 • ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost,
 • glasba in/ali ples,
 • oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, ročne spretnosti,
 • nega telesa in ličenje,
 • športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani,
 • pogovorne aktivnosti/delavnice,
 • izleti in tabori,
 • ekologija,
 • igre,
 • tehnične delavnice,
 • potopisna predavanja,
 • računalniški tečaji,
 • kuhanje in gospodinjska opravila,

z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin, krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja mladih obiskovalcev ČMC-jev o naslednjih področjih:

 • nenasilje,
 • solidarnost do drugih,
 • družbeno angažirano delovanje,
 • socialno odgovorno delovanje,
 • sprejemanje drugačnosti,
 • medkulturno učenje,
 • preprečevanje diskriminacije,
 • usposabljanje za prostovoljno delo,
 • samostojno odločanje,
 • zdrav način življenja.

Informativni dan javnega povabila

Dne 23.11.2018 od 10.00 do 12.00 ure na sedežu javnega zavoda poteka predstavitev javnega povabila, na katerem bomo odgovarjali na vsa vprašanja zainteresiranih – t.i. Informativni dan Javnega povabila 2019.

Zadnji rok za oddajo vloge je 13. december 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je oddana priporočeno s povratnico zadnji dan na pošti ali jo prijavitelj osebno vroči na sedežu javnega zavoda zadnji dan do 15.00 ure. 

Za vse dodatne informacije o povabilu k sodelovanju, javnem zavodu in njegovih enotah, o samem namenu in viziji soustvarjanja, lahko kontaktirate bazo zmajev in/ali posamezne mladinske centre.

Vabljeni k ogledu celotne dokumentacije, ki jo najdete tukaj