Pozitiven trend, vendar težak položaj mladih!

Evropska komisija je objavila letni pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi 2017.

Letošnji pregled potrjuje pozitivne trende na področju trga dela in socialnih zadev ter nadaljnjo gospodarsko rast. Trenutno ima delo več kot 234 milijonov prebivalcev in stopnja zaposlenosti v EU še nikoli ni bila tako visoka, brezposelnost pa je na najnižji stopnji od decembra 2008. Vendar podatki kažejo, da so mlajše generacije kljub splošnemu socialnemu in gospodarskemu napredku v zelo težkem položaju. Mladi običajno težje najdejo zaposlitev ter imajo pogosteje nestandardne in prekarne oblike zaposlitve, kot so pogodbe za določen čas, kar lahko znižuje raven njihove socialne zaščite. Tudi njihove pokojnine bodo glede na plače verjetno nižje. Zato je v ospredju letošnjega pregleda medgeneracijska pravičnost: zagotoviti moramo, da vse generacije žanjejo sadove trenutnih pozitivnih gospodarskih trendov.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je ob tem povedala: „Letošnji pregled znova dokazuje, da smo na dobri poti k več delovnim mestom in rasti. Vendar se lahko zgodi, da bodo današnji mladi in njihovi otroci živeli slabše kot njihovi starši. Tega si ne želimo, zato moramo hitro ukrepati. Z evropskim stebrom socialnih pravic želimo ohraniti in izboljšati naše socialne standarde in življenjske pogoje za prihodnje generacije.“

Več o letnem pregledu razvoja na področju zaposlovanja si lahko preberete tukaj.

Vir: MSS