Poziv k sodelovanju v UNESCO programu za mlade strokovnjake 2018

Program je namenjen mladim diplomantom z različnih področij. Izbrani kandidati bodo z Unescom sklenili pogodbo za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja.

Kandidati na dan 31. 12. 2018 ne smejo biti starejši od 32 let in morajo imeti univerzitetno izobrazbo, prednost bo specializacija na enem od naslednjih področij:

  • izobraževanja, javne politike, naravoslovje in temeljne raziskave, kulturna dediščina, družboslovje in humanistične vede, ekonomija-mednarodno sodelovanje in razvoj , poslovna administracija, finance in računovodstvo; javno in mednarodno pravo; informacijske vede in tehnologija.

Poleg navedenega osnovnega pogoja morajo kandidati odlično obvladati angleški ali francoski jezik. Znanje obeh delovnih jezikov Unesca je prednost.

Kandidate bo obravnavala posebna ocenjevalna komisija, ki jo je imenoval Izvršilni odbor Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Ocenjevalna komisija bo na podlagi pregleda vseh prispelih kandidatur Izvršilnemu odboru Slovenske nacionalne komisije za UNESCO predlagala največ 15 kandidatov, kar predstavlja največje število kandidatur, ki jih lahko posredujemo za nadaljnji izbor na sedež Unesca.

Rok prijave je 31. 5. 2018.

Kontaktna oseba za razpis: Drago Balent, Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, T.: 01 478 4601, E.: drago.balent@gov.si.

Več informacij tukaj.