Poziv za predloge besedil za e-knjigo PAIC – Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti

Akademija umetnosti UNG, ki je partner v projektu Participatory Art for Invisible Communities (PAIC), vabi k sodelovanju pri objavi prispevkov v e-publikaciji oktobra 2018. Pristop do participativne umetnosti je lahko predstavljen v kontekstu različnih disciplin, npr. umetnostne teorije / zgodovine / kritike, sociologije, psihologije, še posebej pa se spodbuja interdisciplinarni pristop.

PAIC – Udeležbena umetnost za nevidne skupnosti je multidisciplinarni projekt s podporo Ustvarjalne Evrope, ki raziskuje in razvija rešitve za kulturno regeneracijo zapostavljenih in deprivilegiranih skupnosti ter odgovarja na vprašanje, kako lahko umetniške prakse pripomorejo k osvežitvi njihove kulturne identitete.

V okviru projekta je zdaj objavljen poziv za oddajo prispevkov na temo participativne umetnosti (PA), pri čemer se spodbujajo interdisciplinarni pristopi. Upoštevani bodo prispevki, ki odgovarjajo na eno ali več tem:

  • orodja in metode v praksi PA,
  • komunikacija med umetniki, posredniki in skupnostjo,
  • transformacijski učinek PA,
  • psihološki in / ali sociološki vidiki PA,
  • zgodovina in / ali kritika PA,
  • strateški in politični vidiki PA,
  • različni vidiki in koncepti udeležbe.

Več informacij najdete tukaj.