Poziv za priključitev v Bazen trenerjev MSS

Poziv za priključitev Bazenu trenerjev MSS je namenjen vsem, ki imajo izkušnje z mladinskim delom in so zainteresirani za opravljanje trenerskega dela.

Bazen trenerjev MSS je avtonomna struktura Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje trenerje z znanji in izkušnjami s področja mladinskega dela, mladinskih politik in neformalnega izobraževanja.

Člani Bazena trenerjev MSS skrbijo za razvoj in izvajanje izobraževanj, delavnic in usposabljanj v okviru MSS ali organizacij članic MSS, pripravljajo publikacije in dokumente ter vodijo ali fasilitirajo aktivnosti kot so dogodki, konference in posveti.

Pogoj za članstvo v Bazenu trenerjev MSS je veljaven status, ki ga posameznemu kandidatu ali kandidatki podeli oz. odvzame komisija Mladinskega sveta Slovenije. Postopek se predvidoma izvaja enkrat letno. Odločitev o statusu predlaga komisija, ki jo določi Kolegij MSS.

Kandidat za trenerja MSS je posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • starost od vključno 21 do vključno 35 let,
  • poznavanje delovanja mladinskega sektorja,
  • poznavanje koncepta neformalnega izobraževanja,
  • izkušnje z vodenjem skupin mladih,
  • izkušnje s pripravo in izvedbo delavnic, usposabljanj, okroglih miz in drugih podobnih dogodkov,
  • udeležba na MSS-jevem usposabljanju za trenerje v mladinskem delu ali drugem primerljivem usposabljanju.

Prijavite se lahko z izpolnjenim elektronskim obrazcem do srede, 29. 7. 2020. 

Več informacij najdete tukaj.