Poziv za prostovoljce_ke: ŠKUC – Kulturni center Q/Club Tiffany in ŠKUC Magnus

Društvo ŠKUC vabi k sodelovanju nove prostovoljke_ce k soustvarjanju LGBT+ programa.

Izvaja se različne dogodke, ki so namenjeni LGBT+ skupnosti, med njimi pa izstopajo programski sklopi: družabne aktivnosti, kulturne aktivnosti, mladinske aktivnosti, preventiva in aktivnosti s socialno tematiko.

Prostovoljke_ci bi pomagali pri tehnični izvedbi klubskih dogodkov, pri tehnični izvedbi umetniških aktivnosti. sodelovanje v programih sekcije ŠKUC Magnus in Društva ŠKUC ter pisanje prispevkov za spletno stran in družbena omrežja.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Društvo ŠKUC