Predlog Gibanja za dostojno delo in socialno družbo za ureditev področja prekarnosti-Glasuj in vplivaj!

V Gibanju za dostojno delo in socialno družbo so pripravili predlog za Vlado RS in njena ministrstva za ureditev področja prekarnosti. 

Prekarno delo je vsakršno delo, pri katerem obstajajo negotovosti – dohodkovna in/ali zaposlitvena negotovost, v kombinaciji z drugimi negotovostmi glede delovnega in/ali socialno pravnega položaja delavke.

Ministrstva in njihove službe na katere apelirajo so:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ,
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT,
  • Ministrstvo za zdravje – MZZ,
  • Ministrstvo za finance – MF,
  • Ministrstvo za javno upravo – MJU,
  • Svet za socialno ekonomijo pri MGRT,
  • Inšpektorat za delo pri MDDSZ.

Več o predlogu in smernicah za rešitev problematike področja si lahko preberete tukaj.

Vir: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo