Priključite se projektu Sožitje med mestom in podeželjem

V okviru Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) ste vabljeni k sodelovanju pri pripravi in izvedbi projektov, ki bodo prispevali k boljšemu in lepšemu življenju v Mestni občini Ljubljana. Predstavitvena delavnica bo v torek, 31. januarja 2023.

LAS Sožitje je lokalno partnerstvo, ki že od leta 2007 deluje na območjih Mestne občine Ljubljana, Škofljice, Grosuplja in Iga. V tem času so bili izvedeni številni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev in ki prispevajo k boljšemu življenju prebivalstva. Z novim programskim obdobjem, ki bo trajalo do leta 2027, bodo ponovno na razpolago evropska sredstva za projekte lokalnega razvoja. 

Uredba določa, da je potrebno za novo programsko obdobje formalno oblikovati lokalno partnerstvo in pripraviti novo Strategijo lokalnega razvoja, kar bo pogoj za pridobivanje sredstev. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z novim programskim obdobjem prevzema vlogo vodilnega partnerja, ki bo poskrbel za pravočasno pripravo vseh pogodb, dokumentov in strategije, s čimer bo omogočeno kvalitetno in učinkovito delovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje.

Včlanijo se lahko polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS, pravne osebe, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS, pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS ali nevladne organizacije v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: MOL