Priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

V začetku prihodnjega leta bo skupina mladih med 18. in 35. letom, ki ste brezposelni, se ne izobražujete in ne usposabljate, dobila priložnost za udeležbo v polletnem programu aktivnosti, ki zajema tudi delovno-učno izkušnjo pri delodajalcih v Nemčiji.

Začetek aktivnosti za skupino 20 do 24 udeležencev nacionalne sheme mobilnosti je predviden 7. 1. 2019.

Prednost pri udeležbi v shemi boste imeli dolgotrajno brezposelni, ki v zadnjem letu ali več niste bili zaposleni ali niste bili vključeni v formalni sistem izobraževanja, ne glede na to, ali ste (bili) prijavljeni v evidenci brezposelnih pri Zavodu.

Glavni cilj vseh aktivnosti je namreč, da se udeleženci vključite na trg dela, z namenom krepitve vaših znanj in veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Rok za prijavo kandidatov za vključitev v nacionalno shemo mobilnosti je 3. 12. 2018 do 23:59.

Prijavite se lahko po elektronski pošti: nsm@ess.gov.si.

Vsa navodila o prijavi najdete tukaj.