Priložnost za opravljanje EVS V Franciji

PiNA Terminal, v sodelovanju s francosko organizacijo Pistes-Solidaires, išče kandidate/-ke za opravljanje Evropske prostovoljske službe (EVS) v Franciji z začetkom v letu 2018. Francoska partnerska organizacija Pistes-Solidaires bo v oktobru 2017 prijavila projekte, ki bodo šestim mladim Evropejcem omogočili opravljanje Evropske prostovoljske službe v JZ Franciji, na različnih področjih.

EVS bo potekal od januarja 2018 dalje, iščejo pa kandidate stare 18-30 let. Glavne aktivnosti s katerimi se bodo prostovoljci ukvarjali so izobraževanje, kultura in delo z mladimi.

Zainteresirane/-i pošljite prijavo (življenjepis in motivacijsko pismo) za izbrano področje dela v angleškem jeziku najkasneje do 28. avgusta 2017 na mobility@pistes-solidaires.fr

Sprejeti projekti bodo financirani iz programa Erasmus+. Udeležba na EVS je za prostovoljca/-ko brezplačna. Med svojim bivanjem v tujini ima prostovoljec/-ka urejeno nastanitev, zdravstveno zavarovanje, jezikovni tečaj, prevoze na delo in prehrano, upravičen/-a pa je tudi do mesečnega dodatka (žepnine) in povračila potnih stroškov. Poleg tega, da je v materialnem smislu za prostovoljko/-ca poskrbljeno, EVS mladim omogoča predvsem neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju, ki nadgrajuje poklicne veščine in kompetence prostovoljke/-ca, in tako prispeva k njegovi/njeni zaposljivosti. Pri prostovoljkah/-cih povečuje občutek solidarnosti, razvija njihove socialne veščine in spodbuja aktivno vključevanje v družbo.

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Vir: PiNA