Priložnost za pridobivanje delovnih izkušenj v tujini

Zavod RS za zaposlovanje zbira prijave za Nacionalno shemo mobilnosti za pridobivanje delovno-učnih izkušenj v tujini.

 V 6-mesečnem mentorskem programu boste okrepili svoje delovne kompetence, nabrali nove izkušnje in povečali možnosti zaposlitve.

Program je namenjen mladim med 18. in 35. letom starosti, ki niso zaposleni in niso vključeni v formalno izobraževanje ali usposabljanje.

Za udeležbo v programu mobilnosti se prijavite na elektronski naslov nsm@ess.gov.si.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Zavod RS za zaposlovenje